Bedrijfscultuur

Bedrijfscultuur

Een bedrijf is meer dan alleen maar de som van medewerkers, gebouwen, machines en processen. Het is ook meer dan alleen maar een organisatie die producten vervaardigt. Een bedrijf is in de eerste plaats een groep mensen die samen werken om gemeenschappelijke doelstellingen te halen. Ze moeten solidair zijn en zich met hun onderneming identificeren.

In het belang van de onderneming, investeert STIHL voortdurend zowel in medewerkers als in de gemeenschap. De ondernemingsgroep erkent haar verantwoordelijkheid als onderdeel van de samenleving in alle regio's waar ze actief is. STIHL respecteert de culturele, sociale, politieke en juridische diversiteit van samenlevingen en landen. De ondernemingsgroep houdt zich aan de van kracht zijnde wetten en voorschriften van de betreffende landen en stemt haar economische doelstellingen af op de hieronder vermelde vereisten. Deze principes maken deel uit van de bedrijfscultuur. Alle medewerkers en medewerksters van de hele STIHL groep moeten deze principes naleven. Van zakenpartners verwachten wij dat ze zich houden aan vergelijkbare principes.

De mensenrechten

STIHL respecteert de naleving van de internationaal erkende mensenrechten.

De werkwereld van STIHL

STIHL volgt de principes van de sociale markteconomie en concurrentie, erkent de vrijheid van vereniging van medewerkers, wijst elke vorm van dwangarbeid en kinderarbeid af, garandeert gelijke kansen bij aanwerving en werkgelegenheid, streeft naar een hoog niveau van veiligheid op het vlak van werk en gezondheid en zet zich in om dit voortdurend en doelgericht te behouden, en ondersteunt de integratie van personen met fysieke en/of psychische beperkingen.

Het milieu en energie

STIHL zet zich in voor duurzaamheid, ook op het vlak van milieubescherming. Het bedrijf spant zich in om een hoog niveau van milieubescherming  en energie efficiëntie na te streven en streeft ernaar dit niveau voortdurend te verhogen, zowel in bedrijfsprocessen als bij de producten. Wij verminderen ons energieverbruik op lang termijn en gebruiken de energie spaarzaam.

Corruptie

STIHL is gekant tegen elke vorm van corruptie, met inbegrip van chantage en omkoping

namens Dr. Nikolas STIHL (voorzitter van de raad van toezicht van STIHL AG)
namens Dr. Bertram Kandziora, (voorzitter van de raad van bestuur van STIHL AG)