Jaarverslag

Jaarverslag

De STIHL groep behaalde in het boekjaar 2022 een omzet van 5,5 miljard euro. Dit komt overeen met een groei van 8,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar (2021: 5,06 miljard euro). Het buitenlandse aandeel in de inkomsten bedraagt 90 procent. Zonder de effecten van de wisselkoersen zou de omzetgroei ongeveer 3,1 procent zijn geweest. De positieve bedrijfsontwikkeling heeft geleid tot een groei van het personeelsbestand met 2,3 procent tot 20.552 werknemers wereldwijd (verslagdatum: 31 december 2022). Voor 2023 verwacht STIHL een verdere omzet- en omzetgroei - ook dankzij een groot aantal nieuwe producten.

Meer informatie over het boekjaar 2022 vindt u in het STIHL jaarverslag en in de online STIHL jaarverslagen https://ar.stihl.com/2022/

Enkele kerngetallen:

Jaarverslag

Meer informatie over onze financiële situatie

Jaarverslag 2022