Jaarverslag

Jaarverslag

De STIHL groep behaalde in het boekjaar 2020 een omzet van 4,58 miljard euro. Dit komt overeen met een groei van 16,5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar (2019: 3,93 miljard euro). Het buitenlandse aandeel in de inkomsten bedraagt 90 procent. Zonder de effecten van de wisselkoersen zou de omzetgroei ongeveer 20,8 procent zijn geweest. De positieve bedrijfsontwikkeling heeft geleid tot een groei van het personeelsbestand met 9 procent tot 18.200 werknemers wereldwijd (verslagdatum: 31 december 2020). De kapitaalstructuur van de Groep blijft zeer solide met een hoge solvabiliteitsratio van 69,6 procent. In het algemeen worden de investeringen nog steeds gefinancierd uit de eigen liquide middelen van de groep. Evenals in voorgaande jaren waren de investeringen aanzienlijk hoger dan de afschrijvingen en waardeverminderingen. Voor 2021 verwacht STIHL een verdere omzet- en omzetgroei - ook dankzij een groot aantal nieuwe producten.

Meer informatie over het boekjaar 2020 vindt u in het STIHL-jaarverslag en in de online STIHL-jaarverslagen https://ar.stihl.com/2020/

Enkele kerngetallen:

Jaarverslag

Meer informatie over onze financiële situatie

Jaarverslag 2020