Nuttige informatie

Handleidingen en veiligheidsbrochures

Handleidingen en veiligheidsbrochures

Op deze website bieden we u de mogelijkheid om handleidingen en veiligheidsbrochures te downloaden. De veiligheidsbrochures bevatten aanwijzingen voor veiligheid en arbeidstechniek.

Veiligheidsgegevens

De veiligheidsgegevens van onze brandstoffen, smeermiddelen en accessoires downloaden.

REACH-verordening

Informatie over de producten van STIHL conform artikel 33 van de REACH-verordening.

Trillingen

Meer informatie over de Europese richtlijn 'Trillingen' (2002/44/CE).

Opslag, transport en verpakking van de STIHL brandstoffen.

Hoewel de STIHL brandstoffen bijzonder milieuvriendelijk zijn, moeten toch bijzondere voorzorgsmaatregelen genomen worden. Het vervolg lezen …

De jerrycans van STIHL voldoen aan de UN-norm voor het transport van gevaarlijke stoffen

Informatie over het transport van gevaarlijke stoffen in de STIHL jerrycans.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Informatie over STIHL veiligheidsuitrusting