Opslag, transport en verpakking van de speciale brandstoffen.

Voor beroepsgebruikers

Het is belangrijk om de veiligheidsgegevens van de producten en de van kracht zijnde voorschriften te raadplegen. In die documenten vindt u de noodzakelijke informatie over de gezondheid, de veiligheid, de opslag en het transport van zogenaamde 'gevaarlijke goederen'.

Ter attentie van privégebruikers

Het is belangrijk om het etiket op de verpakking van de producten te lezen. Volg alle veiligheidsvoorschriften en -adviezen om het milieu en de gezondheid van de gebruikers niet te belasten. Bewaar de jerrycan buiten het bereik van kinderen.