Informatie over de risico's als gevolg van fysieke factoren (trillingen), richtlijn 2002/44/CE

Veiligheidsgegevens

De STIHL motormachines zijn, in de zin die de richtlijn vastlegt, machines waarvan het gebruik geregeld wordt door de voorschriften betreffende de maximale dagelijkse blootstelling aan trillingen. In de volgende documenten vindt u informatie over de trillingen die de STIHL machines opwekken.

Laatst gewijzigd op 13/07/2015

Hulpmiddel om de dagelijkse blootstelling te berekenen

STIHL biedt u hier een hulpmiddel om de dagelijkse toegelaten werkduur te berekenen, alsook de dagelijkse blootstelling aan trillingen, en dat voor één of meerdere gereedschappen die na elkaar gebruikt worden.

Vereenvoudigde methode om machines in een risicocategorie in te delen

Elke machine wordt in een specifieke risicocategorie ingedeeld, afhankelijk van de trillingswaarde. STIHL vermeldt op deze pagina een vereenvoudigde methode waarmee u kunt beoordelen of er specifieke veiligheidsmaatregelen voor uw werknemers vereist zijn. Dit procedé integreert de waarden die overeenstemmen met het gebruik van de machine op één werkdag.