Verantwoordelijkheid

Personeel

content-mood-personeel De verantwoordelijkheid die STIHL als werkgever tegenover haar medewerkers draagt, houdt in dat ze op haar moeten kunnen rekenen. De groep telt over de gehele wereld in totaal ruim 14.000 werknemers. Goede en duurzame bedrijfsresultaten kunnen alleen worden behaald wanneer werknemers, management en eigenaars zich daarvoor gezamenlijk inspannen. STIHL hecht veel waarde aan sociale bescherming en streeft ernaar dat mensen eerlijk en als partners met elkaar samenwerken.

Sociale omgang

Werkgelegenheid

Nauwe band

Gezin en werk

Veiligheid op de werkvloer

Gezondheid