Verantwoordelijkheid

Duurzaam ondernemen

content-mood-duurzaam-ondernemen

STIHL wil een bedrijf zijn dat succes boekt op duurzame wijze, om langdurig waarde te kunnen scheppen en te kunnen groeien. Sinds Andreas STIHL in 1926 de onderneming oprichtte, is die uitgegroeid van een eenmansbedrijf tot een internationaal opererende producent van motorzagen en motormachines. Continue, organische groei stelt ons in staat onze concurrentiepositie voortdurend te verbeteren, ook in tijden van crisis stabiel te blijven en duurzame werkgelegenheid te creëren.

Duurzaam management
STIHL is een onderneming die haar wortels heeft in de middenstand. STIHL is een familiebedrijf en het is de expliciete doelstelling dat het in het bezit blijft van de nakomelingen van oprichter Andreas STIHL. De verantwoordelijkheid voor de operationele zaken ligt sinds 2002 bij een raad van bestuur, bestaande uit personen die geen familieband met de eigenaren hebben. Deze raad wordt sinds 2003 voorgezeten door dr. Bertram Kandziora. Continuïteit in denken en handelen is een belangrijke factor voor het succes van de onderneming. STIHL wil zich daarbij concentreren op haar kerncompetenties, namelijk de ontwikkeling, productie en verkoop van motorzagen en motormachines.

Onafhankelijkheid
STIHL hecht grote waarde aan onafhankelijkheid. De aandelen van STIHL Holding AG & Co. KG en van alle daaronder vallende productie- en handelsmaatschappijen worden niet aan de beurs verhandeld, maar zijn voor 100 procent familiebezit. Met een eigen vermogen van ruim 65 procent zijn wij onafhankelijk van banken en kapitaalmarkten, waardoor wij in beginsel investeringen uit eigen kapitaal kunnen financieren. Dit stelt ons in staat om strategieën voor de lange termijn ook uit te voeren als de kapitaalmarkten of de economische en conjuncturele randvoorwaarden tegenzitten. Om op de lange termijn te kunnen plannen en zelfstandig te blijven, schenken wij veel aandacht aan productie in eigen beheer, organische groei en de uitbreiding van knowhow.

Behoud van vestigingsplaats
STIHL kiest resoluut voor Duitsland als vestigingsplaats. In 2015 kwam ANDREAS STIHL AG & Co. KG met de centrale ondernemingsraad overeen om de interne overeenkomst voor het behoud van de werkgelegenheid en de vestigingsplaats te verlengen tot 31.12.2020 en verder uit te bouwen. Op die manier bood de onderneming haar vaste werknemers een werkgelegenheidsgarantie en gaf ze midden in de wereldwijde economische crisis een duidelijk signaal van vertrouwen in de toekomst.

Langdurig sociaal engagement
STIHL stimuleert sociaal engagement. Medewerkers van alle vestigingen zijn op verschillende niveaus actief in vrijwilligerswerk. Met donaties ondersteunen wij projecten in zowel de geografische als ook de thematische omgeving van de onderneming. Langdurig sociaal engagement is een integraal onderdeel van het beleid van STIHL, en wordt ook door de eigenaren van de onderneming in de praktijk gebracht.